Autopožičovňa v Trnave

0902 942 222

Prenájom vozidiel Trnava - naše podmienky

Podmienky prenájmu vozidla

 • Súkromné osoby: občiansky preukaz alebo cestovný pas, vodičský preukaz,
 • Podnikatelia a firmy: obchodný register alebo živnostenský list, občiansky preukaz alebo cestovný pas, vodičský preukaz

Ceny prenájmu zahŕňajú:

 • Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie
 • Cestná daň
 • Poplatok za diaľnicu (diaľničná známka)
 • Denný limit 150km za každý km nad rámec je 0,08€ alebo podľa dohody. Pri mesačnom nájme limit 4000km alebo podľa dohody.
 • Letné/zimné pneumatiky
 • Údržba a servis

Ceny prenájmu nezahŕňajú

 • Spoluúčasť na škode, cenu za spotrebované pohonné hmoty

Platobné podmienky

 • Platba v Hotovosti alebo kartou / platba pri preberaní vozidla
 • Platba kartou s poplatkom 2% zo sumy
 • Dĺžka prenájmu vozidla
 • Ponúkame krátkodobý a dlhodobý prenájom motorových vozidiel
 • Služby poskytujeme 365 dní v roku aj počas víkendov a sviatkov
 • Predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť pred dohodnutým termínom ukončenia nájmu s prenajímateľom
 • Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami

Cesta do zahraničia

Cestu do zahraničia je nájomca povinný nahlásiť pri preberaní vozidla, poprípade 24 hodín pred cestou do zahraničia prenajímateľovi. Vstup do zahraničia nie je povolený do krajín: Albánska, Bulharska, Poľska, Srbska, Čierna Hora, Ruska, Ukrajiny a Rumunska.

Každá nehoda musí byť ihneď nahlásená prenajímateľovi /telefonicky na tel. 0902 94 22 22/ a vyplnená zápisnica o nehode s kompletnými údajmi o druhej alebo ďalších poškodených v danom momente. Nevyplnenie a nedodanie podkladov súvisiacich s nehodou môže spôsobiť, že poistenie, ktoré nájomca má, nebude platné, a prenajímateľ si úhrady škody bude vymáhať od nájomcu v plnej výške.

Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute. Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu. Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 200 EUR. Pristavenie a odovzdanie vozidla v Trnave - zdarma.

Cenník prenájmu